TAMBİS Yazılımı Ekran Görüntüleri

Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi

Taşkın, Arıza ve Müdahale Mekansal Bilgi Sistemi’nin kullanılması ile CBS tabanlı taşkın, arıza ve müdahale tesis/ihbar bilgileri dijital ortama aktarılarak takibi kolaylaştırılabilir. Bilgi sisteminde bulunan kullanıcıların gerçek dünyada hangi konumda olduğunun bilinmesi ile yapılacak ihbar ve müdahale işlemleri bulunabilir. Altyapı Bilgi Sistemi veri tabanı ile birlikte çalıştığı için çok kullanıcılı sistemde bir kullanıcının yaptığı işlemler diğer kullanıcılar tarafından da görüntülenebilmektedir.

Ayrıca çizim işlemlerinin belirli kurallar çerçevesinde yapıldığı ve bu sayede sağlıklı bir veri elde edilebilmektedir. Bunun sonucunda kullanıcının hata yapma ihtimali en aza indirgenmiş olmaktadır.