Tıp Plus HBYS Yazılımı Ekran Görüntüleri

Çoklu dil desteğine sahiptir. 65+ Modüle sahiptir.Sağlık kurumlarında ki tüm tıbbi cihazlarla entegrasyon sağlayabilir.

Modüllerimizden Bazıları

 • İnsan Kaynakları/Bordro Modülü
 • Bordro Modülü
 • Hasta Kayıt Modülü
 • Poliklinik Modülü
 • Servis / Klinik Modülü
 • Eczane Modülü
 • Laboratuvar Modülü
 • Radyoloji Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • Mobil Arşiv Modülü
 • Fatura Modülü