Tıp Plus YBBYS Yazılımı Ekran Görüntüleri

Tüm sertifikasyonlara sahiptir

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın YBBYS sistemi KTS Belgesi sahibidir. Tüm formlar, skorlamalar bakanlık kalite departmanı tarafından onaylıdır.

Tam Entegrasyon

Hastabaşı Monitörler Kan Gazı Cihazları Diyaliz Cihazları Ventilatörler Kan Gazı Cihazları EKG Hemoglobin Sayaçları

Karar Destek

Cihazlardan alınan verilerin işlenerek hastalarda oluşabilecek Sepsis veya Asidoz gibi durumlar için akıllı yönlendirmeler ile sağlık çalışanlarına yardımcı olur.

Alarmlar

Cihazlardan gelen veriler işlenerek tanımlı olan alarm seviyelerine göre sağlık çalışanlarını bilgilendirir.