Pago Yazılımı Ekran Görüntüleri

Genel Özellikleri:

Hak mağduriyetlerini engelleme:

Personel arasında oluşabilecek hak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını ve gereksiz ödemelerin önüne geçilebilmesini amaçlar.

Doğru hesaplama, doğru ödeme:

Süregelen yanlış ödemelerin tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılarak doğru ve eksiksiz ödemelerin yapılabilmesini sağlar.

Kağıtsız işlem:

Süreci uçtan uca ele alır, hesaplama adımlarını otomatikleştirir.

Entegrasyon:

Hesap adımlarında gerekli olan ve tutarsızlık denetimi yapabilen harici sistem entegrasyonlarının tamamı kapsanır.