Windchill Risk & Reliability Yazılımı Ekran Görüntüleri

Güvenilirlik Tahmini Analizi

Sistem hatalarının modellenmesi amacıyla pek çok ülke ve uluslararası organizasyon tarafından geliştirilmiş hesaplama modellerini (calculation model) kullanarak sistemlerin ve bileşenlerin (montaj, alt montaj veya parça) MTBF değerlerini tahmin etmenizi sağlar.

Güvenilirlik Blok Diyagramı

Ürünün güvenilirlik blok diagramlarını hazırlamanızı sağlar. Ürünün ömründe; konsept, sistem tanımlama ve güvenilirlik modelleme fazlarında sıklıkla kullanılır. Gelişmiş sistem modelleme tekniklerini kullanarak, Reliability ve Availability hesapları yapmanızı sağlar. Kompleks sistemlerde ve yedekli sistemlerde (Redundancy) çok tercih edilir. Monte-Carlo Simülasyonu ile tahmin edilen MTBF’in önüne geçerek Simulated MTBF verisini sağlar.

Hata Türü ve Etkileri Analizi

Bir sistem veya süreçte yer alan hatanın olası türlerini (tiplerini) tanımlayarak ilgili tasarımların gelişimi açısından bu hataların etkilerini analiz etmenize imkân sağlar. Genellikle HTEA veya HTEKA olarak da kullanılır. Savunma sanayi ve ticari ürün standartları için şablonları mevcuttur.

Hata ve Olay Ağacı Analizi

Kompleks sistemlerde, sistem güvenirliğini ve güvenlik ihtiyaçlarını belirleyebilmek için güçlü görselleştirme ve analiz araçlarını kullanmanıza imkân sağlar. Hem niceliksel ve hem de niteliksel istenmeyen olayların potansiyel sebeplerini belirleyebilirsiniz. Kök neden analizi yapabilirsiniz. İnsan kaynaklı hataları hesaba katan safety analizlerinde çok yaygın olarak kullanılan bir metodolojidir.

Hata Raporlama, Analiz ve Düzenleyici Faaliyet Sistemi

Kapalı-döngü, Hata Raporlama, Analiz ve Düzenleyici Faaliyet sistemidir. Kalite yönetim sistemi kapsamında, ürün kalitesini ve güvenilirliğini artırmak adına, düzenleyici faaliyet süreçlerinin yönetilmesine, problemli alanların belirlenmesi ve güvenilirlik tahmini için tespit edilmiş hata kayıtlarının yönetilmesine imkân sağlar. Tamamen konfigüre edilebilir yapısıyla firmanıza özgü hata raporlama, analiz ve düzenleyici aksiyon formatlarını oluşturabilirsiniz.

Güvenilirlik Merkezli Bakım

Windchill MSG-3 ATA MSG-3 (Maintenance Steering Group Version 3) standardına göre bakım görevlerinizi belirlemenize yardımcı olur ve standardın dışına çıkmanızı engeller. MSG-3 içerisindeki akış diyagramlarını kullanarak bakım görevlerini kategorize etmenizi sağlar. Arıza etkilerine göre bakım görevlerini belirlemenizi sağlar. İlişkili görevleri gruplayarak bakım aktivitelerini optimize etmenizi sağlar.

Maintainability Analizi

Sistemin hazır olma hedeflerine ulaşabilmek, sistemin kapalı kalma zamanını en aza indirmek, sistemin Availability hesaplarını yapmak ve bakım zamanlarını tahmin etmek adına bakım metriklerini analiz etmenize imkân sağlar. Bakım planlarının geliştirilmesine, MTTR (bakımlar arası ortalama zaman) değerinin ve diğer bakım parametrelerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Weibull Analizi

Ürün yaşamının tüm aşamaları boyunca saha veya gerçek verileri toplayarak, istatistiksel analiz teknikleri kullanıp güvenilirlik parametrelerini tahmin etmenize imkân sağlar. Bakım planlaması, garanti opsiyonları ve parça değişim stratejilerini belirleme için faydalı bir yaklaşımdır. Elimizdeki örnek veriler sınırlı bile olsa, analiz çalışmalarından verimli sonuçlar elde edebilirsiniz.

Ömür Devri Maliyeti Analizi

Bir sistemin, tüm yaşamı boyunca ortaya çıkacak maliyetini belirlemenize, farklı konfigürasyonları ve ilişkili maliyetleri karşılaştırabilmenize imkân sağlar. Güvenilirlik parametrelerine bağlı maliyetler için, güvenilirlik analizleri ile beraber çalışabilmektedir. Diğer modüllerle hesapladığınız parametrelerden maliyet hesabı formülleri oluşturarak Ömür Devri Maliyeti hesaplamalarını kolaylıkla ve ömür devrinin her anında yapıyor olabilirsiniz.

Hızlandırılmış Ömür Testi

Normal operasyon koşulları altında fark edilmesi zor olan hatalar, parçalar veya sistem üzerinde uygulanan hızlandırılmış stres testleri yardımıyla daha hızlı ve daha az maliyetli olarak tespit edilebilir. Hızlandırılmış yaşam testleri yazılımı, sistem bileşenlerinin zayıflıklarını, tasarım değişikliklerinin çok daha az maliyetle yapılabildiği tasarım sürecinin başlarında belirleyip, gidermenize imkân sağlar.

Markov Diagramı

Durum değişim diyagramları kullanarak başka hiçbir araçla modelleyemeyeceğiniz kompleks sistemleri, güvenilirlik / uygunluk değerine ilişkin parametrelerini tahmin etmek amacıyla modelleyip, analiz etmenize imkan sağlar. Kompleks sistemlerde birbirini etkileyen durumların modellenmesinde kullanılır.