Boss HRM Yazılımı Ekran Görüntüleri

Geçmişten Günümüze

Geçmişten günümüze İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminde kullanılan yöntemler farklılık göstermektedir: Geçmiş yıllarda kullanılan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi'nde, kişilere ait hassas bilgileri barındırırken hem sosyal bir ağ da oluşturan mimarisi açık, esnek ve entegre bulut (cloud) hizmetlerini veren bir sistem bulunmamaktadır.

Boss HRM Organizasyon Yönetimi

Organizasyon şeması çalışanların bağlı bulunduğu şirket işyeri, ünite, departman, bölüm, birim olmak üzere tüm alanların tanımlandığı alandır. Bu sayede bölüm, birim, departman ve daha alt seviyelere kadar personelin bağlı olduğu kısım dinamik bir şekilde tanımlanabilmektedir. Sınırsız sayıda organizasyon senaryoları oluşturulabilir ve kaydedilebilir

Sicil Yönetimi ve Bordro

Sicil, çalışan personellerin tüm özlük bilgilerinin, doküman, ücret, zimmet, uyarı/ödül, savunma, işten çıkış, masraf merkezi, banka bilgisi, avans taleplerinin tutulduğu yetkili yöneticiler tarafından düzenlenebildiği, raporlanabildiği alandır. Yapılan değişiklikler tarihçe alanında tutulur. Gerekli hassas bilgiler şifrelenerek veri tabanına kaydedilmektedir.

Kullanıcı Yetkilendirme, Dil Yönetimi ve Roller

Boss HRM sistemi içerisindeki her bir aksiyon rollere bağlanmıştır. Aksiyon rol yetki tablosu oluşturulmuş, gelen request’lere göre yetki tanımlaması verilmiştir. Admin kullanıcılar sistemdeki alt modüllere kullanıcı yetkilerini vermek için, birden çok rol ataması yapabilmekte ayrıca her bir rol, son kullanıcının yetki düzeyine ve gelen requestlere göre yapılandırılabilmektedir.