Spidya Dijital Belediye Yazılımı Ekran Görüntüleri

Park & Bahçeler Yönetim Modülü

Belediyelerin vatandaşlarına sağlıklı kentsel çevreler oluşturmak en büyük misyonları arasında yer almaktadır. Şehir içerisinde yer alan park, bahçe ve yeşil alanların, sağlıklı yaşam ilkesi doğrultusunda vatandaşların kullanımına hazır hale getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ilgili müdürlüğün işleyişini kolaylaştırmak, şehir içerisine dağılmış yaşam alanı proje sınırları içerisinde ki yeşil alanların ve peyzaj projelerinin onay ve bakım süreçlerinin hızla ve kolaylıkla sağlanması için, dijital ortamda SPIDYA Yazılım’ın, Park & Bahçeler Yönetim Modülü kullanılarak tüm peyzaj projeleri yönetilebilmekte, tadilat ve onay süreçleri takip edilebilmektedir.

Park & Bahçeler Envanter Yönetim Modülü

Park & Bahçeler Envanter Yönetim Modülü Park ve Bahçeler bünyesinde yer alan envanterlerin çeşidi, satın alınma tarihi, bakım zamanları, yedek parçaları, bulundukları lokasyonlar, zimmet bilgileri ve daha bir çok detay bilgi rahatlıkla SPIDYA Yazılım ile takip edilebilmektedir. Sisteme bağlanacak farklı roller ve erişim hakları kolaylıkla atanabilmekte ve ilgili ekiplerin ihtiyaçları doğrultusunda akıllı raporlar oluşturulabilmektedir. 

Bina Yıkım İzin Süreci Yönetim Modülü

Bina Yıkım İzin Süreci Yönetim Modülü Tüm kat maliklerinin onayı ile yıkımı istenen ve risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden resmi yıkım izni alınması gerekmektedir. Özellikle kentsel dönüşüm ve deprem kuşağında yer alan ülkemizde yıkım için verilen hizmetlerin mümkün olduğunca hızlı ve problemsiz yürütülmesi belediyeler tarafından amaçlanmaktadır.

Veterinerlik İşleri Modülü

Veterinerlik İşleri Modülü Türkiye’de kentlerde yaşayan evsiz hayvanlarının bakımları belediyeler tarafından sunulan son derece maliyetli ve büyük sorumluluk gerektiren hizmetlerdir. Belediyeler sokak hayvanlarının korunması, tedavisi, bakımı, gelen ihbarların yönetilmesi, bu hizmet için ayırılmış kaynakların verimli kullanılabilmesini sağlayacak şekil de mükerrer ihbarların engellenmesi ve günlük yerinde tedavilerin yapılmasını sağlayan veterinerlik hizmetlerini sunmaktadır.

Vatandaş Bakım Hizmetleri Yönetim Modülü

Vatandaş Bakım Hizmetleri Yönetim Modülü Belediyelerin engelli ya da ileri yaştaki vatandaşların toplumdan soyutlanmadan yaşam alanlarının ve koşullarının konforunu artırma hedefi bulunmaktadır. Bu hizmetlerin kolaylıkla yönetilmesi ve takip edilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ev içerisindeki her tür hizmetin (temizlik, kuaför, ev düzenlemesi/tamirat, vb.) ve farklı sosyal aktivitelerin kolaylıkla SPIDYA Yazılım üzerinden talep edilmesi, planlanlanması ve raporlanması sağlanabilmektedir.

Yoklama Tespit ve Tahakkuk Modülü

Yoklama Tespit ve Tahakkuk Modülü Belediye Gelirleri Kanunu’nda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer gelirlerle alâkalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleri ile Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrolleri Yoklama Şefiği tarafından yapılır.

Depo & Stok Yönetim Modülü

Depo & Stok Yönetim Modülü Belediyelere ait olan stok miktarlarının doğruluğunu ve güncelliğini etkileyen işlemler depo ve stok yönetimi yazılımı ile rahatlıkla takip edilebilmektedir. Malzeme girişi, malzeme çıkışı, stok transferi, envanter sayımı ve rezervasyon işlemleri bu kapsamda ele alınmaktadır.